Kreativní vouchery

Informace pro žadatele dotačního programu Kreativní vouchery o podávání Závěrečné monitorovací zprávy a Žádosti o proplacení k dispozici zde: https://mkcr.cz/kreativni-vouchery-cs-2918

K čemu slouží Kreativní vouchery

Kreativní vouchery jsou nástrojem, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. Kreativní řešení nebo zefektivnění prezentace, vzhledu i funkčnosti produktu, procesu nebo služby žadatele směrem k jeho klientům zvyšuje přidanou hodnotu produktů a služeb a přináší pozitivní dopady na podnikání týkající se např. oslovení nového segmentu klientů.