Dotační výzva Kreativní vouchery II pro rok 2024 bude vyhlášena dne 15. ledna 2024.
Příjem žádostí bude v Dotačním portálu Ministerstva kultury otevřen dne 1. února 2024.

Kreativní vouchery

K čemu slouží Kreativní vouchery

Kreativní vouchery jsou nástrojem, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. Kreativní řešení nebo zefektivnění prezentace, vzhledu i funkčnosti produktu, procesu nebo služby žadatele směrem k jeho klientům zvyšuje přidanou hodnotu produktů a služeb a přináší pozitivní dopady na podnikání týkající se např. oslovení nového segmentu klientů.