Kreativní Česko

Co je Celostátní galerie kreativců

Celostátní galerie kreativců je veřejně dostupná a bezplatná online databáze poskytovatelů kreativních služeb otevřená všem kreativním profesionálům (kreativcům) na území ČR. Galerie slouží primárně jako podpůrný nástroj pro dotační výzvu Kreativní vouchery na národní úrovni.

Pro koho je Celostátní galerie kreativců

Celostátní galerie kreativců je určena pro právnické nebo podnikající fyzické osoby se sídlem nebo zapsanou provozovnou na území ČR, jejíž činnost je zaměřena na oblast kreativních odvětví.

Co jsou Kreativní vouchery

Kreativní voucher je finanční nástroj na podporu spolupráce malých a středních podniků a poskytovatelů kreativních služeb (kreativců). Externí služby kreativních profesionálů vám mohou pomoci inovovat služby, reagovat na požadavky trhu, podpořit konkurenceschopnost.

Jak funguje dotační program

Kreativní vouchery jsou jednoduchým a nenáročným (avšak propracovaným) dotačním nástrojem, který lze shrnout do čtyřech základních kroků.

 1. Vytvoření profilu kreativce

  Provádí Kreativec

  Do Celostátní galerie kreativců se přihlásí kreativci, kteří splňují podmínky registrace.

 2. Výběr vhodného kreativce

  Provádí Zájemce o kreativní voucher

  Zájemci o kreativní voucher (malé a střední podniky) si z Celostátní galerie kreativců vyberou kreativce vhodného pro realizaci svého projektového záměru a naváží s ním spolupráci.

 3. Žádost o kreativní voucher

  Provádí Zájemce o kreativní voucher

  Prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury podá zájemce o kreativní voucher žádost o podporu spolupráce s konkrétním kreativcem registrovaným v Celostátní galerii kreativců.

 4. Realizace a dokončení zakázky

  Provádí Příjemce dotace a kreativec

  V případě schválení žádosti o podporu realizuje příjemce dotace ve spolupráci s kreativcem projekt dle schváleného projektového záměru.

Často kladené otázky

Stále máte otázky? Napište svůj dotaz