Celostátní galerie kreativců

Celostátní galerie kreativců je databáze kreativních profesionálů, kteří nabízejí služby v oblasti kulturních a kreativních odvětví a jsou připraveni na spolupráci s malými a středními podniky v rámci celostátního dotačního programu Kreativní vouchery. Malé a střední podniky, které se rozhodly zapojit do programu Kreativních voucherů, si pro tuto spolupráci vybírají kreativce v této databázi.